עברית | عربي  




קורס סוכני ביטוח ויעוץ פנסיוני

                     
                                       קורס סוכני ביטוח ויעוץ פנסיוני

 

החוק במדינת ישראל דורש מכל אדם המעוניין לעסוק במקצוע סוכן ביטוח להיות בעל רישיון הניתן מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

לרשות המועמדים שני מסלולים אפשריים-

 1. קורס סוכן ביטוח אלמנטארי
 2. קורס סוכן ביטוח ויעוץ פנסיוני

 

קורס סוכן ביטוח אלמנטארי   

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי (אלמנטארי) על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות:

-          בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

-          בחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

-           לאחר מכן יש להיבחן בבחינות גמר (אש ורכוש ותאונות) והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש.

 

הקורסים מכינים את התלמידים למבחנים חיצוניים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

 

מטרת הקורס:
• להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי.
• ללמד מושגי יסוד בביטוח.
• להקנות ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח.
• להכין את הסטודנט לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

תנאי קבלה לקורס:

• גיל 18 ומעלה
• ללא עבירה שיש עמה קלון
• 12 שנות לימוד

 • שליטה בשפה העברית
 • המועמדים יוזמנו לראיון קבלה.

בחינות גמר:
בחינות מטעם רשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

הערות:
• ניתן להיבחן במבחנים של קורסי שנה ב' רק לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת המבחנים של שנה א'.
• כדי לקבל את הרישיון יש לעבור התמחות ( סטאז') במשך כחצי שנה אצל סוכן אלמנטרי מורשה. ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת הקורסים הראשונים בשנה א' (במקביל לקורסים בשנה ב').

• לבעלי תואר ראשון בנושאים רלוונטיים יינתן פטור משלושת המבואות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. הדבר נתון להחלטת הרשות לניירות ערך (www.isa.gov.il).

 

מבנה הלימודים:
הלימודים נחלקים לשני חלקים  :

שנה א' :

קורסי מבוא (ארבעה קורסים):

-          יסודות הביטוח - 55 ש"ל .

-          סטטיסטיקה ומימון - 100 ש"ל .

-          כלכלה- 100 ש"ל .

-          חשבונאות - 100 ש"ל .

שנה ב' :

קורסי התמחות (שני קורסים):

-           ביטוח תאונות- 65 ש"ל .

-          ביטוח אש ורכוש- 60 ש"ל.

 

תעודה/רישיון:
תעודת סוכן ביטוח אלמנטארי מורשה תוענק ע"י משרד האוצר למי שיעמוד בתנאים הבאים:
1. גיל 18 ומעלה.
2. ללא עבירה שיש עמה קלון.
3. עמידה בבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
4. סיום תקופת ההתמחות בתחום הנדרש.

 

                  קורס  ייעוץ פנסיוני

מיועד למסיימי קורס סוכן ביטוח אלמנטארי

קורס ביטוח פנסיוני מרכז מידע מעודכן ומקצועי בתחום ייעוץ הפנסיה, ומכין את בוגריו להשתלבות בתחום. במהלך הלימודים הסטודנטים נפגשים עם נושאים כלליים הקשורים לביטוח, וכן עם נושאים ייחודיים השייכים לעולם הביטוח הפנסיוני, כמו קרנות פנסיה, פנסיית יסוד, פנסיה מקיפה, פנסיה צוברת, רפורמות בתחום הפנסיה ועוד..

 

לכן, הנושאים הנלמדים בקורס ביטוח פנסיוני הם רבים ומגוונים ובהם:-

    
 • סוגי ביטוחים
    
 • מס הכנסה
    
 • סטטיסטיקה
    
 • ביטוח חיים
    
 • מתמטיקה
    
 • ביטוח בריאות
    
 • חוק הסכמים קיבוציים
    
 • דיני עבודה
    
 • חשבונאות
    
 • קרנות פנסיה וקופות גמל
    
 • ביטוח לאומי
    
 • תכנון פיננסי
    
 • חוק הגנת השכר
    
 • פוליסות
    
 • ועוד...

 

 

 

 

 

 

 

מדוע זה כדאי?

בעל רישיון בייעוץ פנסיוני מוסמך למכור ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, וכמו כן מוסמך למכור קרנות השתלמות, קופות גמל , קרנות  פנסייה, לעבוד בבנק במחלקת ייעוץ ועוד.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

חייגו עכשיו והבטיחו את מיקומכם: 04-6566941

 

 


eStudio בניית אתרים אחסון אתרים